Aprenentatge Basat en Problemes

Aquest model pedagògic com a tal, ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) o PBL (Problem Based Learning), va néixer als EUA a finals del segle xix, de la mà del pedagog W. H. Kilpatrick, que, alhora, va aplicar alguns mètodes del filòsof J. Dewey que ja explicava que la base de la seva pedagogia era l’educació per l’acció.
Avui dia, l’ABP esdevé una estratègia metodològica en què professors i alumnes treballen en grups de nivells, habilitats i competències diferents. A més a més, facilita la inclusió, ja que cada persona pot aprendre contribuint en la construcció social del coneixement i, per tant, en la cohesió del grup.

Clica sobre aquesta imatge per veure tota la proposta de projectes

Es tracta de treballar, de manera globalitzada i interdisciplinària, els continguts i fer que l’alumne sigui el centre i el protagonista de l’aprenentatge. El treball per projectes fa que els
alumnes pensin, investiguin i prenguin les seves pròpies decisions.
Per tant, es tracta d’un aprenentatge competencial.
Aquesta eina de treball resulta molt motivadora, ja que són els mateixos alumnes els qui cerquen la manera de resoldre un repte o de plantejar la solució a un problema. La neurociència confirma aquest procés com a fonamental per aconseguir una societat amb pensament crític, científic i amb l’autonomia necessària per afrontar els reptes del futur.