Expressió escrita

La col·lecció Practica amb Barcanova ofereix 24 quaderns adreçats als alumnes d’Educació Primària perquè siguin capaços de produir textos escrits de diferents tipologies relacionats amb el context social i cultural.

Cada quadern té 32 pàgines d’activitats acompanyades de breus explicacions teòriques dels continguts i s’ofereixen 4 quaderns diferents per cada curs. Els continguts segueixen la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

En algunes pàgines es poden veure unes bafarades que contenen petites informacions de teoria que contextualitzen les activitats. També es veuen textos laterals, que són un breu recordatori de les normes ortogràfiques i ajuden a resoldre les activitats. Cada quadern conté el solucionari, extraïble, que facilita la correcció o l’autocorrecció de les activitats.

Aquests quaderns es poden trobar a qualsevol llibreria, amb un preu de 3,90€.

A continuació podeu trobar un quadern per a cada curs de Primària, de manera que l’alumnat pugui descarregar les activitats que li corresponen i treballar el contingut més adient.

Quadern nº 1. Els símbols (text no verbal). Tenim notícies? (text periodístic)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 5. Persones i animals (text descriptiu). Les cantarelles (text poètic)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 9. Les fitxes descriptives (text descriptiu). El diàleg (text conversacional)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 14. El còmic (text narratiu). El diari personal (text narratiu en primera persona)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 18. La notícia (text periodístic). La carta (text epistolar)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 22. L’entrevista (text periodístic). El decàleg (text argumentatiu)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Llengua catalana

La col·lecció Practica amb Barcanova ofereix 24 quaderns adreçats als alumnes d’Educació Primària per reforçar, practicar o refermar els coneixements ortogràfics bàsics.

Cada quadern té 32 pàgines d’activitats acompanyades de breus explicacions teòriques dels continguts i s’ofereixen 4 quaderns diferents per cada curs. Els continguts segueixen la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

En algunes pàgines es poden veure unes bafarades que contenen petites informacions de teoria que contextualitzen les activitats i ajuden a consolidar les normes ortogràfiques. També es veuen textos laterals, que són un breu recordatori de les normes ortogràfiques i ajuden a resoldre les activitats. Cada quadern conté el solucionari, extraïble, que facilita la correcció o l’autocorrecció de les activitats.

Aquests quaderns es poden trobar a qualsevol llibreria, amb un preu de 3,90€.

A continuació podeu trobar un quadern per a cada curs de Primària, de manera que l’alumnat pugui descarregar les activitats que li corresponen i treballar el contingut més adient.

Quadern nº 4. C, Ç, K, Q, S, SS i Z. L’abecedari

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 7. C, Ç, Q, S, SS i Z. La G, la GU i la J

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 9. La síl·laba. L’accent gràfic. La separació de síl·labes. La vocal neutra

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 15. La B i la V. La H

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 18. L’accentuació. L’apòstrof

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 21. L’accentuació. Les vocals

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.