Programa MOTS

El programa MOTS inclou tot el contingut curricular de l’àrea, i els llibres de cada nivell estan estructurats en 9 unitats didàctiques en què es treballen de manera competencial els diferents continguts.

Per facilitar el procés d’aprenentatge competencial de l’alumnat, els continguts es presenten en dimensions: dimensió comunicació oral, dimensió comprensió lectora, dimensió expressió escrita, dimensió literària, i dimensió plurilingüe i intercultural.

Aquesta icona indica quina dimensió treballen els alumnes en cada moment. Les dimensions que es treballen en cada unitat es poden veure en aquest quadre.

Cada unitat té un ordre intern propi que ve donat per un fil argumental que contextualitza els continguts i afavoreix l’aprenentatge significatiu per part de l’alumnat, alhora que fomenta l’efecte sorpresa.

La part funcional de la llengua (ortografia, lèxic i gramàtica) està explicada al final de cada unitat. Cada apartat té assignat un color que l’identifica.

S’hi inclouen activitats digitals per treballar a l’aula. Per accedir a aquests recursos  cal donar-se d’alta a l’Espai personal del web www.barcanova.cat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *