PROGRAMA CONNEXIONS, de 1r a 6è

En el Cicle Inicial, els continguts es distribueixen en 9 unitats didàctiques (tres per trimestre). En el Cicle Mitjà i Superior els llibres de l’alumne tenen també 9 unitats, el contingut de les quals es troba en el Llibre de coneixements i el Dossier d’aprenentatge.

En els llibres de matemàtiques hi ha la presentació de situacions de treball sobre les quals es va construint l’aprenentatge. No es parteix, doncs, d’una explicació teòrica, sinó de situacions que s’han de resoldre a partir d’investigacions.

Les situacions de treball es basen en contextos reals propers a l’alumne perquè així transmetem la idea que les matemàtiques són útils i ajuden a resoldre i a comprendre moltes situacions de la vida quotidiana.

El programa CONNEXIONS de BARCANOVA INNOVA conté material manipulable per a l’aula que ajuda en la construcció de l’aprenentatge.

Les guies d’aula i els recursos que s’ofereixen al professor (www.barcanova.cat),completen el programa CONNEXIONS perquè l’aprenentatge esdevingui un èxit.