El Diccionari Escolar en xifres

El nou diccionari Escolar de la llengua catalana VOX Barcanova és una eina totalment renovada i adaptada a la normativa de l’IEC, que ofereix:

23400 paraules i expressions que recullen el vocabulari essencial del català actual: lèxic estàndard, cultismes i col·loquialismes freqüents, la terminologia pròpia de la divulgació científica i humanística i neologismes que semblen bastant estables.


40500 definicions redactades en un llenguatge planer perquè puguin entendre’s sense haver de fer altres cerques i que es complementen amb exemples actuals que, a més, aporten el context necessari per fixar millor les paraules.


3800 observacions i notes que permeten que l’alumne resolgui els dubtes més freqüents sobre ortografia, conjugació, flexió o règim preposicional, i que l’interpel·len sobre l’eficàcia de la seva manera d’escriure o parlar.


Derivats en 4300 entrades que permeten que l’usuari reforci la idea de «família lèxica» i ampliï el cabal lèxic potencial i el reconeixement dels mecanismes propis de la llengua per millorar les seves capacitats expressives.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *