Expressió escrita

La col·lecció Practica amb Barcanova ofereix 24 quaderns adreçats als alumnes d’Educació Primària perquè siguin capaços de produir textos escrits de diferents tipologies relacionats amb el context social i cultural.

Cada quadern té 32 pàgines d’activitats acompanyades de breus explicacions teòriques dels continguts i s’ofereixen 4 quaderns diferents per cada curs. Els continguts segueixen la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

En algunes pàgines es poden veure unes bafarades que contenen petites informacions de teoria que contextualitzen les activitats. També es veuen textos laterals, que són un breu recordatori de les normes ortogràfiques i ajuden a resoldre les activitats. Cada quadern conté el solucionari, extraïble, que facilita la correcció o l’autocorrecció de les activitats.

Aquests quaderns es poden trobar a qualsevol llibreria, amb un preu de 3,90€.

A continuació podeu trobar un quadern per a cada curs de Primària, de manera que l’alumnat pugui descarregar les activitats que li corresponen i treballar el contingut més adient.

Quadern nº 1. Els símbols (text no verbal). Tenim notícies? (text periodístic)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 5. Persones i animals (text descriptiu). Les cantarelles (text poètic)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 9. Les fitxes descriptives (text descriptiu). El diàleg (text conversacional)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 14. El còmic (text narratiu). El diari personal (text narratiu en primera persona)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 18. La notícia (text periodístic). La carta (text epistolar)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern nº 22. L’entrevista (text periodístic). El decàleg (text argumentatiu)

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Comprensió lectora

La col·lecció Practica amb Barcanova ofereix 24 quaderns adreçats als alumnes d’Educació Primària perquè adquireixin les competències bàsiques necessàries per a la comprensió de textos escrits.

Cada quadern té 32 pàgines d’activitats acompanyades de breus explicacions teòriques dels continguts i s’ofereixen 4 quaderns diferents per cada curs. Els continguts segueixen la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

En algunes pàgines es poden veure unes bafarades que contenen petites informacions de teoria que contextualitzen les activitats i ajuden a consolidar les normes ortogràfiques. També es veuen textos laterals, que són un breu recordatori de les normes ortogràfiques i ajuden a resoldre les activitats. Cada quadern conté el solucionari, extraïble, que facilita la correcció o l’autocorrecció de les activitats.

Aquests quaderns es poden trobar a qualsevol llibreria, amb un preu de 3,90€.

A continuació podeu trobar un quadern per a cada curs de Primària, de manera que l’alumnat pugui descarregar les activitats que li corresponen i treballar el contingut més adient.

Quadern 1. Text narratiu. Text expositiu. Llista del rebost. Cançó. Cartell. Endevinalles

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern 6. Text narratiu. Text expositiu. Rondalles. Poesia. Còmic

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern 9. Text narratiu. Text expositiu. Notícia. Poesia

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern 13. Text narratiu. Text expositiu. Descripcions. Poesia. Notícia

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern 17. Text narratiu. Text expositiu. Notícia. Poesia. Còmic. Prosa poètica

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.

Quadern 22. Text narratiu. Text expositiu. Text argumentari. Poesia. Notícia

Descarrega les activitats clicant sobre la imatge i després podràs comprovar els exercicis en aquest solucionari.