«Manual d’instruccions» del Diccionari Escolar

A classe tots els alumnes han tingut l’oportunitat d’aprendre a usar un diccionari amb la teva ajuda i perseverança. Però quan estiguin sols davant d’aquest bloc de paper enquadernat pot ser que no sàpiguen desxifrar què els ofereix o tot el que els ofereix.


Per compensar aquesta hipotètica infrautilització, hem inclòs una col·lecció de 36 reptes perquè l’estudiant aprengui a reconèixer com és un diccionari i els tipus d’informacions que pot contenir. Aquest és l’objectiu del quadernet que trobaran a les pàgines preliminars numerades amb xifres romanes (de l’XI a la XLVIII): ser el seu manual d’instruccions.

La nostra proposta aspira a oferir a l’alumne, segons l’edat i les capacitats que tingui, la possibilitat de gaudir pel seu compte d’aquesta aventura per a detectius intrèpids, tot i que tu també pots utilitzar-la com a font d’inspiració per completar la teva programació de l’assignatura.

A les pàgines 6-15 d’aquest quadern trobaràs una selecció d’activitats del diccionari acompanyades d’una guia didàctica per a tu per poder-les treballar al grup classe.

El Diccionari Escolar en xifres

El nou diccionari Escolar de la llengua catalana VOX Barcanova és una eina totalment renovada i adaptada a la normativa de l’IEC, que ofereix:

23400 paraules i expressions que recullen el vocabulari essencial del català actual: lèxic estàndard, cultismes i col·loquialismes freqüents, la terminologia pròpia de la divulgació científica i humanística i neologismes que semblen bastant estables.


40500 definicions redactades en un llenguatge planer perquè puguin entendre’s sense haver de fer altres cerques i que es complementen amb exemples actuals que, a més, aporten el context necessari per fixar millor les paraules.


3800 observacions i notes que permeten que l’alumne resolgui els dubtes més freqüents sobre ortografia, conjugació, flexió o règim preposicional, i que l’interpel·len sobre l’eficàcia de la seva manera d’escriure o parlar.


Derivats en 4300 entrades que permeten que l’usuari reforci la idea de «família lèxica» i ampliï el cabal lèxic potencial i el reconeixement dels mecanismes propis de la llengua per millorar les seves capacitats expressives.