Barcanova Innova

BARCANOVA INNOVA aposta per una educació inclusiva, que respon a la diversitat de les necessitats dels alumnes i facilita recursos que permeten diferents formes d’utilització i acostament a la informació digital i audiovisual.

Descobreix aquí el Dossier de programa

El programa DESCOBERTA va acompanyat d’un ampli i ric conjunt d’eines per a l’avaluació formadora i formativa.

Barcanova ofereix l’acompanyament i el seguiment del procés d’implementació del programa per anar resolent tots aquells dubtes que puguin sorgir en la seva execució.

A més a més, durant el curs, s’ofereix formació permanent als docents en els àmbits més innovadors i en les tendències més capdavanteres per tal que el procés d’ensenyament-aprenentatge esdevingui un èxit.

Programa DESCOBERTA

El programa DESCOBERTA de Coneixement del Medi està format a Cicle Inicial, per un llibre, per a cada curs, integrat (que reuneix els continguts de medi natural i social). Però també s’ofereix la versió separada; és a dir, un llibre de Coneixement del medi Natural i un altre de Coneixement del medi Social.

Els programes integrats estan estructurats en 9 unitats didàctiques. En els programes separats, el Coneixement del medi Natural té 5 unitats i el Coneixement del medi Social té 4 unitats. Els programes inclouen, tan en la versió integrada com en la separada, tot el contingut curricular de l’àrea, que es treballa de manera competencial.

Cada unitat treballa una de les dimensions en què s’engloben les competències de Coneixement del Medi i això s’indica en la portada de cada unitat.

Aquesta icona indica quina dimensió treballen els alumnes en cada moment. Les dimensions que es treballen en cada unitat es poden veure en aquest quadre.

Cada unitat té un ordre intern propi que ve donat per un fil argumental que contextualitza els continguts i afavoreix l’aprenentatge significatiu per part de l’alumnat, alhora que fomenta l’efecte sorpresa.

S’hi inclouen activitats digitals per treballar a l’aula. Per accedir a aquests recursos  cal donar-se d’alta a l’Espai personal del web www.barcanova.cat.