Descobreix com funciona l’AvaluApp

L’aplicació AvaluApp ja està a disposició de la comunitat educativa en en una versió en obert que es pot fer servir durant 15 dies, un cop l’usuari s’hagi donat d’alta. Aquest enllaç permet accedir a aquesta aplicació i descobrir, així, l’eina creada per Editorial Barcanova, durant aquest últim any, amb l’objectiu de facilitar l’avaluació per dimensions i competències.

La millor manera de comprendre les diverses utilitats de l’AvaluApp és fer proves i introduir dades reals que permetin de conèixer l’abast d’aquesta eina fonamental. En accedir-hi per primer cop, s’ofereix la possibilitat de mirar un vídeo tutorial que explica les característiques de l’app. I, un cop familiaritzats amb totes les possibilitats, els docents poden registrar-se en l’Espai personal del web de Barcanova i treballar amb la versió definitiva al llarg de tot el curs.

L’AvaluApp és una aplicació visual, intuïtiva i fàcil de gestionar, a la qual es pot accedir des de qualsevol dispositiu. Adaptada als nous criteris del Departament d’Ensenyament, l’AvaluApp permet de fer una avaluació continuada i formadora, mantenir un seguiment individualitzat de cada un dels alumnes, i descarregar-se un document Excel adaptat al que demana el Departament d’Ensenyament.

Les activitats competencials dels programes Innova de Barcanova estan ponderades i classificades a l’AvaluApp, de manera que només cal introduir-hi la qualificació i, automàticament, n’extreu un resultat. A més a més, permet incloure altres activitats o canviar la valoració proposada.

 

Avaluapp, a l’abast de tothom

AvaluApp, l’eina creada per Editorial Barcanova per facilitar l’avaluació per dimensions i competències, ja està disponible a la web barcanova.cat. Només cal registrar-se a l’Espai personal per començar a familiaritzar-se amb una app que es convertirà en un recurs fonamental el proper curs.

Avaluapp és una aplicació visual, intuïtiva i fàcil de gestionar, a la qual es pot accedir des de qualsevol dispositiu. Adaptada als nous criteris del Departament d’Ensenyament, l’Avaluapp permet fer una avaluació continuada i formadora, mantenir un seguiment individualitzat de cada un dels alumnes, per acabar descarregant un document Excel adaptat al que demana el Departament d’Ensenyament.

Les activitats competencials dels programes Innova de Barcanova estan ponderades i classificades a l’AvaluApp, de manera que només cal introduir-hi la qualificació i, automàticament, n’extreu un resultat. A més a més, permet incloure altres activitats o canviar la valoració proposada.

Barcanova Editorial presenta la versió defintiva d’aquesta aplicació, pensada i desenvolupada per ajudar-vos a acompanyar i orientar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.